ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
Ακύρωση
ΑΡΧΙΚΗ > Σέρβις κινητού > Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Επιλογή
 • Επιλογή
 • All
 • TCL 10
 • TCL 20
Επιλογή
 • Επιλογή
 • All
 • TCL 10L
 • TCL 10 Pro
 • TCL 10 SE
 • TCL 10 Plus
 • TCL10 5G
 • TCL 20 SE
 • TCL 20 5G
 • TCL 20L+
 • TCL 20L
 • TCL 20 R 5G
 • TCL 20Y
Επιλογή
 • Επιλογή
 • All
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Μήνυμα
 • Internet & Εφαρμογές
 • Κάμερα
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Ασφάλεια
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
TCL-10
TCL 10L
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 10 Pro
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 10 SE
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 10 Plus
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL10 5G
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL-20
  TCL 20 SE
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 20 5G
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 20L+
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 20L
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Bluetooth
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • TCL 20 R 5G
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Μήνυμα
 • Internet & Εφαρμογές
 • Κάμερα
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Ασφάλεια
 • TCL 20Y
 • Βασικές ρυθμίσεις
 • Αρχική οθόνη
 • Τηλεφωνικές κλήσεις
 • Επαφή
 • Μελωδίες κλήσης & Ήχοι
 • Internet & Εφαρμογές
 • Μουσική & Βίντεο
 • Αντίγραφο ασφαλείας & Επαναφορά
 • Χώρος αποθήκευσης
 • Συσκευή
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Άλλα
 • Ασφάλεια
 • Δείτε τα πιο δημοφιλή θέματα υποστήριξης: