TCL Maailmanlaajuinen tietosuojailmoitus

 

Tämä tietosuojailmoitus astuu voimaan 20. päivänä joulukuuta 2019.

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, kuinka TCL ja/tai sen liikekumppanit ja tytäryhtiöt (yhdessä ”TCL” tai ”me”) eli me suojaamme sinua koskevia henkilötietoja (”henkilötietojasi”), jotka ovat käsittelyssämme ja hallinnassamme, minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme sinusta, mitä teemme niillä tiedoilla sekä miten luovutamme niitä ja millaisia oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen. Yksityisyytesi on meille tärkeä. Kunnioitamme yksityisyyttäsi käsitellessämme henkilötietojasi.

TCL suojaa henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti. Tämä tietosuojailmoitus antaa yleiskuvan TCL:n yleisimmistä henkilötietojesi käsittelytoimista. Huomioi, että tietyt spesifiset käsittelytoimet lienevät erillisten ja räätälöityjen tietosuojalausuntojen alaisia, jota sovelletaan tämän tietosuojailmoituksen lisäksi.

Milloin tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan?

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan aina, kun keräämme henkilökohtaisia tietoja sinulta tai sinusta käydessäsi missä tahansa verkkosivustossamme tai käyttäessäsi mitä tahansa verkkosivustoaamme, TCL:n ja siihen liittyvän Alcatel-merkin laitteita, palveluita (mk. suoratoistopalvelut, verkkopalvelut ja TCL-tilisi kautta toimitetut palvelut), sovelluksia, ohjelmistoja, teknologiaa ja muita materiaaleja (”TCL-materiaalit”), tai silloin, kun otat meihin yhteyttä millä tavalla tahansa. Tämä tietosuojailmoitus koskee yksittäisiä kuluttajia ja muita asiakkainamme, liikekumppaneinamme, toimittajina olevia henkilöitä, sekä muita organisaatioita, joiden kanssa TCL:lla on tai tulee olemaan liikesuhde. Napsauta alla olevia osioita saadaksesi lisätietoja:

· Keräämme henkilötietojasi

· Henkilötietojesi käyttö

· Tietojesi siirtäminen kolmansiin osapuoliin

· Linkit kolmansiin osapuoliin

· Henkilötietojesi kansainvälinen siirtäminen

· Henkilötietojesi turvallisuus

· Henkilötietojesi säilyttäminen

· Oikeutesi

· Tuotekohtaiset ehdot

· Evästeiden käyttäminen

· Ota yhteyttä meihin

Saatamme päivittää milloin tahansa tätä tietosuojailmoitusta ilmoittaaksemme henkilötietojesi keräämistä ja käyttämistä koskevista tai niihin liittyvistä muutoksista. Kaikki tämän tietosuojailmoituksen päivitykset astuvat voimaan, kun ne julkaistaan verkkosivullamme osoitteessa http://www.tcl.com/fi/fi/tietosuojailmoitus.html. Lisäksi saatamme myös lähettää sinulle viestin ilmoittaaksemme sinulle tämän tietosuojailmoituksen muutoksista.

Olet hyväksynyt tässä tietosuojailmoituksessa kuvatut käytännöt ja suostunut niihin silloin, kun vierailet verkkosivuillamme tai käytät laitteitamme ja palveluita, ja/tai ilmoitat tietojasi.

Keräämme henkilötietojasi

Saatamme kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietojasi:

· Meille antamasi tiedot. Nämä sisältävät tietoja, jotka olet antanut meille lomakkeiden täyttämisen, verkkosivuilla tietojen syöttämisen, käyttäjätilin luomisen tai asioimisen yhteydessä joko kasvotusten, puhelimella, verkossa, sähköpostitse tai muilla tavoin. “Henkilökohtaisilla tiedoilla” tarkoitetaan: (i) sovellettavan Kalifornian kuluttajansuojalain (CCPA) mukaan kaikkia tietoja, joiden perusteella tunnistetaan, liitetään ja kuvataan, on yhdistetty tai on yhdistettävissä järkevästi suoraan tai välillisesti tiettyyn kuluttajaan tai kotitalouteen, ja (ii) sovellettavan Yleisen tietosuoja-asetuksen (”GDPR”) mukaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”rekisteröity”) liittyviä tietoja. Henkilökohtaiset tiedot ovat rajoituksetta seuraavat:

· Henkilökohtaiset ja/tai yrityksen yhteystiedot: nimi, toimitus-, laskutus- ja/tai yritysosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero;

· Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana, nimimerkki;

· Väestötiedot: syntymäaika, sukupuoli;

· Maksutiedot: pankki- ja luottokorttisi tiedot, pankkitietojasi tai muut maksutiedot ja taloudelliset tiedot;

· Muut sinua koskevat tiedot, kuten ammatti, kieli, puheääni;

· Tiedot omistuksessasi ja käytössäsi olevista TCL-materiaaleista ja palveluista, laitteesi sijainnista, aikavyöhykkeestä ja ostotositteet.

Päätöksesi liittyen henkilökohtaisten tietojesi antamiseen TCL:lle on vapaaehtoista, lukuun ottamatta tiettyjä laissa edellytettyjä tietoja. Sinulle ei siis aiheudu haitallisia vaikutuksia, jos et halua antaa omia henkilökohtaisia tietojasi TCL:lle. Huomioi kuitenkin se, että TCL ei pysty välttämättä toteuttamaan tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuja tarkoituksia, jos et anna tiettyjä henkilökohtaisia tietoja, ja et niinkään pysty tai pääse käyttämään tiettyjä TCL-laitteita tai palveluita, jotka edellyttävät sellaisten henkilökohtaisten tietojen käyttöä.

· Keräämiämme ja generoimiamme tietojasi. Nämä ovat rajoituksetta seuraavat:

· TCL-tilin, TCL-sovellusten, TCL- ja Alcatel-verkkosivustojen ja -laitteiden käyttöön liittyvät yksityiskohdat;

· Sinulle toimittamiemme tuotteiden käyttöön liittyvät yksityiskohdat, kuten laitteella katsottu sisältö ja käyttötavat;

· IP-osoite, MAC-osoite, laitetunnus, laitenumero, IMEI-koodi, IMSI-numero ja kaikki muut laitetunnisteet tai laitekohtaiset tiedot TCL-materiaaleistasi; laitteesi GPS-signaalin antamat tai lähellä olevien Wi-Fi tukiasemien ja solutornien kautta tuotetut paikannustiedot käyttäessäsi tiettyjä palveluita ja ottaessasi sijaintiominaisuuden käyttöön;

· virhelokit, virhekoodit ja virhekuvaukset sekä muut tiedot, jotka annat missä tahansa TCL-materiaalissasi havaittuihin virheisiin tai vikoihin liittyen; ja

· nauhoitukset sinun ja henkilöstömme välisistä puhelinkeskusteluista tarjotessamme sinulle myynninjälkeistä palvelua.

· Muista lähteistä saamamme tiedot. Nämä ovat rajoituksetta seuraavat:

· Tiedot sosiaalisen median verkostoista;

· Muilta tuotteiden, palveluiden, verkkosivustojen ja sovellusten tarjoajilta saadut tiedot;

· muut kaupallisesti tai julkisesti saatavilla olevat lähteet; ja

· jos osallistut TCL:n järjestämiin ja/tai sponsoroimiin markkinatutkimusohjelmiin, saatamme kerätä myös tietoja kolmansien osapuolien verkkosivustoilta tai sosiaalisen median verkostoilta kyseisten verkkosivustojen ja sosiaalisen median verkostojen tietosuojakäytännön mukaisesti.

Varmistamme aina kerätessämme sinua koskevia tietoja kolmansilta osapuolilta sitä, että kyseiset kolmannet osapuolet saavat jakaa kanssamme kyseisiä tietoja, ja että kolmansilta osapuolilta kerättyjen henkilökohtaisten tietojen käyttö noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia tietosuojalakeja.

Emme tietoisesti kerää henkilökohtaisia tietoja alle 13-vuotiaista lapsista, ellei ole käynyt selväksi, muuten sellaisia tietoja saa antaa vain vanhempien tai huoltajien suostumuksella, jos sitä vaaditaan minkä tahansa sovellettavan lain perusteella. TCL käyttää lapsia koskevia henkilökohtaisia tietoja vain siinä määrin kuin laki sallii ja siinä tapauksessa, jossa vaadittu vanhempien tai huoltajien suostumus on saatu.

Henkilötietojesi käyttö

Saatamme kerätä, tallentaa, käsitellä tai muuten käytämme henkilötietojasi seuraavilla tavoilla seuraaviin tarkoituksiin:

· tuotteidemme ja palveluidemme ja TCL-materiaaliemme käytön hallitsemiseen

· ohjelmistopäivitysten, ylläpitopalveluiden tarjoamiseen ja TCL-materiaalien tukemiseen;

· auttaaksemme sinua hallitsemaan TCL-tiliäsi;

· päästääksemme sinua lataamaan ja ostamaan tuotteitamme ja palveluitamme, kuten sovelluksemme ja niihin liittyvät verkkosivustomme ja/tai päästääksemme sinua laitteeseen asennettuihin kolmansien osapuolten sovelluksiin;

· käsitelläksemme maksutapahtumia tai TCL-materiaalien tilauksia;

· ottaaksemme yhteyttä sinuun TCL-materiaaleihin ja palveluihin liittyen, esimerkiksi tapauksessa, jossa on tullut muutoksia TCL-materiaaleihin tai on havaittu ongelmia;

·(erityisesti käyttäessäsi yritysyhteyttä) päästäksesi harjoittamaan tavanomaista liiketoimintaa ja täyttämään siihen liittyviä hallinnollisia tarkoituksia;

· suojautuaksesi petoksilta ja muilta oikeudellisten tai tietojen turvallisuusriskeiltä sekä estääksesi ne.

· pitääksemme TCL-materiaaleja turvassa sekä rikosten ja petosten torjumiseksi;

· vastataksemme mahdollisiin valituksiin ja kysymyksiin, joita saatat nostaa esiin TCL-materiaaleihin liittyen, ja puolustautuaksemme niitä vastaan ja käyttääksemme laillisia oikeuksia;

· parantaaksemme ja personalisoidaksemme TCL-materiaaleja tai kehittääksemme uusia materiaaleja;

· hallinnoidaksemme TCL-materiaaleihin liittyviä kilpailuja, tarjouksia, tapahtumia, markkinatutkimuksia ja kyselyitä;

· sisäisten tarkoitusten, kuten auditoinnin, data-analyysin ja tutkimusten helpottamiseksi ja edelleen tuotteidemme, palveluidemme, käyttökokemusten ja asiakasviestinnän parantamiseksi;

· kaikkien sovellettavien lakien, asetusten, direktiivien ja tuomioistuimen päätösten noudattamiseen;

· lähettääksemme sinulle tietoja TCL-materiaaleista ja auttaaksemme sinua saamaan osuvampia tietoja. Saatamme tarvita suostumuksesi tiettyihin markkinointitoimiin. Tarjoamme sinulle erilaisia tapoja kieltäytyä vastaanottamasta tiettyjä viestejä meiltä. Jos haluat kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointiviestejä meiltä, voit klikkaa sähköpostin alaosassa olevaa ”Peruuta tilaus” -linkkiä ja seurata ohjeita. Pääset milloin tahansa tarkistamaan ja päivittämään valintaasi sinulle annetulla tavalla.

Ellei tässä tietosuojailmoituksessa ole kuvattu, sinulle ilmoitettu tietojen keruun yhteydessä tai kuvattu erillisessä tietosuojailmoituksessa, emme myy tai paljasta meille antamiasi henkilökohtaisia tietoja. Emme paljasta henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille, ellei sellaisten tietojen paljastaminen ole käsittelyn laillisen tarkoituksen kannalta tarpeellista, mitä on kuvattu paremmin seuraavassa osiossa ”Henkilökohtaisten tietojesi paljastaminen kolmansille osapuolille”.

Meillä on lupa käsitellä henkilökohtaisia tietojasi tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin, koska niitä käytetään yhdessä tai useammassa seuraavista kohdista:

· henkilökohtaisten tietojesi käsittely on välttämätöntä, jotta pääsemme tekemään sopimusta kanssasi ja tarjoamaan sinulle tuotteita ja palveluita;

· TCL:n on tehtävä se noudattaen sille asetettuja juridisia velvoitteita;

· Käsittely on välttämätöntä TCL:lle laillisten oikeuksiensa perustamiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi, taikka oikeudenkäyntiä varten;

· TCL:lla on lailliset oikeudet kerätä ja käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, esimerkiksi seuraaviin kohtiin liittyen:

· on laillisesti sallittua tehdä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä markkinatutkimuksia;

· parannetaan tarjoamiamme tuotteita ja palveluita;

· tehdään viestinnästämme tai tarjoamastamme sisällöstä sinulle osuvampaa;

· minimoidaan riskejämme esimerkiksi luoton ja petoksen osalta; ja

· kehitetään koulutusprosessiamme ja järjestelmiämme; ja

· kun olet antanut etukäteen suostumuksesi tietyntyyppisiin käsittelyihin. Esimerkiksi olet suostunut vastaanottamaan markkinointiviestejä meiltä tai TCL:a edustavilta kolmansilta osapuolilta.

Henkilökohtaisten tietojesi paljastaminen kolmansille osapuolille

Saatamme paljastaa henkilökohtaisia tietojasi TCL:n liikekumppaneille tai tytäryhtiöille yhdessä tai useammassa alla kuvatussa olosuhteessa:

· auttaakseen meitä toimittamaan TCL-materiaaleja sinulle;

· siinä, missä markkinoimme TCL:n liikekumppanien ja/tai TCL:n tytäryhtiöiden tuotteita ja palveluita; ja

silloin, kun se on tämän tietosuojailmoituksen nojalla tarpeellista johonkin TCL:n henkilökohtaisten tietojesi laillisista käsittelytarkoituksista. Jos henkilökohtaisia tietojasi paljastetaan jollekin TCL:n liikekumppanille tai TCL:n tytäryhtiöille yllä mainituin ehdoin, ryhdymme asianmukaisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että pääsy henkilötietoihisi on annettu vain TCL:n liikekumppanien ja TCL:n tytäryhtiöiden työntekijöille, jotka tarvitsevat niitä tämän tietosuojailmoituksen mukaisen tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi ja tietojen minimoinnin periaatteen noudattamiseksi.

Saatamme myös jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolien kanssa palvellaksemme sinua paremmin tietyissä tilanteissa mukaan lukien seuraavat tilanteet:

· tilanteessa, jossa TCL:n liiketoiminta tai omaisuus on myytävänä tai on kyse sulautumisesta toisen yrityksen kanssa, saatamme paljastaa henkilökohtaisia tietojasi mahdolliselle ostajalle due diligence -tarkastuksen tarkoitukseen sekä myynnin ja sulautumisen päätyttyä;

· saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille markkinoidessamme kolmansien osapuolien tuotteita tai palveluita sinulle;

· silloin, kun annat suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi paljastamiseen tietyille ja tunnistetuille kolmansille osapuolille tai kolmansien osapuolien kategorioille;

· kolmansien osapuolien edustajille tai toimeksisaajille (esimerkiksi elektronisten tietojen tallennuspalveluidemme tarjoajat), jotka palkkaamme saadaksemme tukea palveluidemme ja tuotteidemme tarjoamisessa sinulle. Varmistamme, että tällaiset kolmannet osapuolet käsittelevät henkilökohtaisia tietojasi tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti noudattaen salassapitovelvollisuutta;

· liikekumppaneille, jotka tarjoavat tuotteita ja/tai palveluita, jotka ovat sulautettuja tai toimivat osana sinulle tarjoamiamme TCL-materiaaleja. Nämä kolmannet osapuolet ovat vastuussa siitä, kuinka he käyttävät henkilökohtaisia tietojasi palveluihinsa ja tuotteisiinsa erikseen toimittamassaan tietosuojailmoituksessa kuvattujen mukaisesti.

· silloin, jos meillä on velvollisuus paljastaa henkilötietojasi lain edellyttämässä laajuudessa noudattaaksemme kakkia lakisääteisiä velvoitteita, sekä perustaaksemme, käyttääksemme ja puolustaaksemme laillisia oikeuksiamme.

Linkit kolmansiin osapuoliin

Verkkosivustomme saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien verkkosivuille. Emme ole vastuussa tällaisten muiden sivustojen tietosuojakäytännöstä tai sisällöstä eikä tämä tietosuojailmoitus koske niitä. Käyhän kyseisten kolmansien osapuolien käytäntöjä läpi ja ota suoraan heihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää siitä, kuinka nämä muut sivustot käyttävät henkilökohtaisia tietojasi.

Henkilökohtaisten tietojen kansainvälinen siirtäminen.

Käyttämäsi TCL-tili tai muut TCL-materiaalit saattavat edellyttää asuinmaassa ja sen ulkopuolella henkilökohtaisten tietojesi siirtämistä, tallentamista ja käsittelyä, mihin sovelletaan yhdenmukaisesti tätä tietosuojailmoitusta. Henkilökohtaisten tietojesi siirron kohdemaiden tietosuojalait eivät takaa välttämättä samantasoista tietosuojaa kuin asuinmaassasi.

Henkilökohtaisten tietojen siirtäminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle yleistä tietosuoja-asetusta GDPR sovellettaessa.

Varmistamme siirtäessämme henkilökohtaisia tietojasi ETA-alueelta ETA-alueen ulkopuolelle sitä, että tiedot suojataan yhdenmukaisella tavalla, jolla suojaamme henkilökohtaisia tietojasi myös ETA-alueen sisällä, ja varmistamme suojaustason riittävyyttä jollakin seuraavista mekanismeista:

· Kolmas maa, johon henkilökohtaisia tietojasi siirretään, on Euroopan komission päätöksen perusteella tunnustettu kykenevän takaamaan riittävää suojaustasoa;

· tuoja ja viejä ovat allekirjoittaneet Euroopan komission 5. päivänä helmikuuta 2010 tehdyssä päätöksessään hyväksymiä ”vakiosopimuslausekkeita”, joissa vahvistetaan velvoitteet henkilötietojen suojaamiseksi EU:n standardien mukaisesti;

· kun siirtäminen suuntautuu Yhdysvaltoihin, on EU-US -tietosuojakilpi sovellettavissa ja tuojan on todistettava itse tietosuojakilven periaatteiden noudattamistaan.

· Riittävän suojaustason puuttuessa rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä tarjoavat riittäviä suojia ja toimeenpanokelpoisia rekisteröidyn oikeuksia, ja on saatavilla myös rekisteröidyille tarkoitettuja tehokkaita oikeussuojakeinoja.

Voit pyytää lisätietoja siitä, kuinka suojaamme henkilökohtaisia tietojasi siirrettäessä ETA-maan ulkopuolelle (mukaan lukien kopio vakiosopimuslausekkeista, jotka on tehty kolmannessa maassa olevan maahantuojan kanssa) ottamalla meihin yhteyttä, käytä alla olevaa ”Ota yhteyttä meihin” -osiota.

Henkilökohtaisten tietojen turvallisuus

Olemme ottaneet käyttöön alan standardien mukaisia organisatorisia, fyysisiä ja teknisiä turvatoimenpiteitä suojataksemme antamiasi henkilökohtaisia tietoja ja estääksemme tietoihin luvattoman pääsyn, niiden paljastamisen, käyttämisen, muuttamisen, vahingoittumisen tai tietojen menettämisen. Otamme kaikki kohtuulliset ja käytännölliset toimet käyttöön suojataksemme henkilökohtaisia tietojasi, mukaan lukien seuraavat:

· Käytämme SSL-salausprotokollaa ja muita teknisiä toimenpiteitä varmistaaksemme palveluitamme ja tuotteitamme koskeva salausta. Tutkimme säännöllisesti tietojen keräämistä, säilyttämistä ja käsittelyä (mukaan lukien fyysiset turvatoimenpiteet) estääksemme luvattoman pääsyn järjestelmään.

· Annamme työntekijöillemme ja kolmansien osapuolien henkilöstölle pääsyn henkilötietoihisi vain need to know -periaatteen perusteella voidaksemme käsitellä henkilökohtaisia tietojasi ja tarjota palveluita sinulle. Yllä mainittuihin työntekijöihin ja (valtuuttamiemme kolmansien osapuolien) ulkopuoliseen henkilöstöön sovelletaan tiukkoja sopimuksenmukaisia salassapitovelvoitteita. Jos he eivät täytä kyseisiä salassapitovelvoitteita, heitä voidaan saattaa vastuuseen luottamuksellisuuden loukkauksista ja heidän suhteensa meihin saattavat päättyä.

· Henkilökohtaisten tietojesi turvallisuus on meille äärettömän tärkeää. Jatkamme pyrkimystämme suojata henkilökohtaisia tietojasi ja toteuttaa suojatoimenpiteitä, kuten tarjoamalla täydellisen salauksen tietojen varastointiin ja siirtoon, estääksemme luvattoman pääsyn henkilökohtaisiin tietoihisi, niiden käytön tai paljastamisen. Kukaan muu kuin käyttäjä itse ei voi käyttää tiettyjen salattujen tietojen tiettyä sisältöä.

· Otamme käyttöön salauksen ja muut turvallisuustoimenpiteet tietyntyyppisten henkilökohtaisten tietojesi siirtämiseksi ja tallentamiseksi; ja käytämme teknisiä toimenpiteitä käsitellessämme henkilökohtaisia biometrisiä tietoja ennen niiden tallentamista; esimerkiksi tallennamme vain tällaisten henkilökohtaisten biometristen tietojen olennaisia osia.

· Valitsemme harkiten liikekumppaneita ja palveluntarjoajia ja panemme henkilötietojen suojaamista koskevat vaatimukset täytäntöön yrityssopimuksissa tai auditoinneissa ja arvioinnissa molempien osapuolien osalta.

· Järjestämme turvallisuuden ja yksityisyyden suojan koulutuskursseja, testejä ja julkisia tilaisuuksia parantaaksemme työntekijöiden tietoisuutta henkilötietojen suojaamisen tärkeydestä.

Ymmärräthän kuitenkin, että tiedonsiirto Internetissä ei voida taata olevan täysin turvallista. Näin ollen emme voi varmistaa tai taata kaikkien meille siirtämiesi henkilökohtaisten tietojen turvallisuutta ja ymmärräthän, että siirrät kaikkia henkilökohtaisia tietoja omalla vastuullasi. Toimimme ajoissa sovellettavan lain mukaisesti saadessamme tietää tietoturvajärjestelmän rikkomuksesta.

Henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen

TCL säilyttää henkilökohtaisia tietojasi vain niin kauan kuin ne ovat tarpeen ja ne poistetaan kohtuullisen ajan puitteissa seuraavien perusteiden mukaisesti:

· TCL säilyttää henkilökohtaisia tietojasi niin kauan kuin ne liittyvät sinuun;

· TCL säilyttää henkilökohtaisia tietojasi niin kauan kuin sen on noudatettava sille asetettuja laillisia velvoitteita; ja TCL säilyttää henkilökohtaisia tietojasi tapauksessa, jossa on suositeltavaa turvata tai parantaa TCL:n oikeudellista asemaa (esim. oikeudenkäynneissä, sääntelytutkimuksissa).

Oikeutesi

Tietosuojalait voivat antaa sinulle useita laillisia oikeuksia hallinnassamme oleviin henkilökohtaisiin tietoihin liittyen. Kaikki tietosuojalait eivät ole samoja eikä kaikkia näitä oikeuksia sovelleta kaikissa paikoissa. Lisäksi, jotkut niistä oikeuksista ovat ehtojen ja rajoitusten alaisia ja kyseisten oikeuksien käyttäminen saattaa vaikuttaa sinulle tarjoamiimme palveluihin ja tuotteisiin. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että henkilökohtaiset tiedot kuuluvat vain itsellesi, mikä mahdollistaa sinun hallitsemaan, kuinka me käytämme niitä tietoja.

Mahdolliset oikeutesi ovat:

· oikeus pyytää pääsyä käsittelemiimme henkilökohtaisiin tietoihisi, mukaan lukien oikeus saada tietoja ja kopioida tällaisia tietoja;

· oikeus peruuttaa milloin tahansa suostumuksesi henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn. Huomioi kuitenkin sitä, että meillä voi olla edelleen oikeus käsitellä henkilökohtaisia tietojasi, jos meillä on muu laillinen syy (suostumusta lukuun ottamatta) siihen;

· oikeus saada joissakin tapauksissa joitakin henkilökohtaisia tietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa ja/tai pyytää meitä siirtämään nämä tiedot kolmannelle osapuolelle sen ollessa teknisesti mahdollista. Huomaa, että tämä oikeus koskee vain meille antamiasi henkilötietoja;

· oikeus pyytää oikaisua henkilökohtaisiin tietoihisi niiden ollessa epätarkkoja tai puutteellisia;

· oikeus vaatia tietyissä olosuhteissa meitä poistamaan henkilökohtaisia tietojasi. Huomioi, että voi olla tilanteita, joissa pyydät meitä poistamaan henkilökohtaisia tietojasi, mutta meillä on laillinen oikeus säilyttää ne;

· oikeus vastustaa, ja oikeus pyytää rajoitusta henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn tietyissä olosuhteissa. Voi olla edelleen olosuhteita, joissa vastustat tai pyydät meitä rajoittamaan henkilökohtaisten tietojesi käsittelyyn, mutta meillä on laillinen oikeus jatkaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä ja/tai hylätä pyyntöäsi; ja

· oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (lisätietoja jäljempänä), jos koet, että olemme loukanneet jotakin oikeutesi.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin käyttäen alla olevan ”Ota yhteyttä meihin” -osiossa olevia yhteystietoja.

Ennen pyyntösi täyttämistä, saatamme joutua vahvistamaan todennettavissa olevaa kuluttajapyyntöä, ja esimerkiksi saatamme pyytää sinua vahvistamaan datapisteitä, joista meillä on jo tietoa. Käytämme vain todennettavissa olevissa kuluttajapyynnöissä annettuja henkilökohtaisia tietoja todentaakseen pyynnön esittäjä henkilöllisyyttä tai valtuuden esittää pyyntöä.

Voit saada lisätietoja oikeuksistasi tai valituksen tekemisestä asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot henkilökohtaisten tietojesi käsittelymme rikkovan sovellettavissa olevia lakeja. Kaikkien Euroopan unioin valvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät täältä: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Kalifornian tietosuojaoikeuksesi

Meidän on toimitettava seuraavat tiedot Kalifornian lain nojalla. Olemme keränneet seuraavat henkilötiedot viimeisen 12 kuukauden aikana:

 

Henkilötietojen kategoria

 

Lähde(teet)

 

Tarkoitus(kset)

 

Paljastaminen kolmansille osapuolille

 

Tunnisteet, joihin luetaan mahdollisesti mukaan nimi, postiosoite, verkkotunniste, Internetin protokollaosoite, sähköpostiosoite tai tilin nimi

 

Suoraan sinulta,

Epäsuorasti sinulta (esim. tarkkailemalla toimintaasi sivustollamme)

kolmansien osapuolien palveluntarjoajilta, kuten sosiaalinen media

 

Täyttääksemme ja vahvistaaksemme perusteen tietojen ilmoittamiselle, esim. auttaaksemme sinua hallitsemaan TCL-tiliäsi, ottaaksemme yhteyttä sinuun tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen, ja vastataksemme kyselyyn tai käsitelläksemme tilausta

 

Paljastaminen liiketoiminnan tarkoituksiin: TCL konserniin kuuluvat yritykset, internet-palveluntarjoajat, maksujen käsittelijät

 

Asiakasrekisteriin sisältyvien henkilökohtaisten tietojen kategoriat, joihin luetaan mahdollisesti mukaan nimi, osoite, puhelinnumero, työsuhde, pankkitilinumero, luottokortin numero, pankkikortin numero tai muut maksutiedot ja taloudelliset tiedot

 

Suoraan sinulta

 

Täyttääksemme ja vahvistaaksemme perusteen tietojen ilmoittamiselle, esim. auttaaksemme sinua hallitsemaan TCL-tiliäsi, ottaaksemme yhteyttä sinuun tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen, ja vastataksemme kyselyyn tai käsitelläksemme tilausta

 

Paljastaminen liiketoiminnan tarkoituksiin: TCL konserniin kuuluvat yritykset, internet-palveluntarjoajat, maksujen käsittelijät

 

Kaupalliset tiedot, joihin luetaan mahdollisesti ostettuihin, saatuihin, harkinnassa oleviin tuotteisiin tai palveluihin, muihin ostoksiin, kulutushistoriaan tai taipumuksiin liittyvät tietueet

 

Suoraan sinulta

 

Täyttääksemme ja vahvistaaksemme perusteen tietojen ilmoittamiselle, esim. auttaaksemme sinua hallitsemaan TCL-tiliäsi, ottaaksemme yhteyttä sinuun tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen, ja vastataksemme kyselyyn tai käsitelläksemme tilausta

 

Paljastaminen liiketoiminnan tarkoituksiin: TCL konserniin kuuluvat yritykset, internet-palveluntarjoajat, maksujen käsittelijät

 

Internet tai muu vastaava verkkotoiminta, johon luetaan mahdollisesti mukaan selaushistoria, hakuhistoria, tiedot kuluttajan ja verkkosivuston, sovelluksen tai mainonnan välisestä vuorovaikutuksesta

 

Epäsuorasti sinulta (esim. tarkkailemalla toimintaasi sivustollamme)

 

 

Täyttääksemme ja vahvistaaksemme perusteen tietojen ilmoittamiselle, esim. parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme tai tarjotaksemme kohdennettua mainontaa

 

Paljastaminen liiketoiminnan tarkoituksiin: TCL konserniin kuuluvat yritykset, internet-palveluntarjoajat

 

Paikannustiedot, joihin luetaan mahdollisesti mukaan fyysinen sijainti tai liikkeet

 

Suoraan sinulta

 

Täyttääksemme ja vahvistaaksemme perusteen tietojen ilmoittamiselle, esim. auttaaksemme sinua hallitsemaan TCL-tiliäsi, ottaaksemme yhteyttä sinuun tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen, ja vastataksemme kyselyyn tai käsitelläksemme tilausta, tai tarjotaksemme kohdennettua mainontaa

 

Paljastaminen liiketoiminnan tarkoituksiin: TCL konserniin kuuluvat yritykset, internet-palveluntarjoajat

 

Muista henkilökohtaisista tiedoista tehdyt päätelmät, joihin luetaan mahdollisesti mukaan ihmisten mieltymyksiä, ominaisuuksia, psykologisia suuntauksia, taipumuksia, käyttäytymisiä, asenteita, älykkyyttä, taitoja ja kykyjä kuvastava profiili

 

 

Epäsuorasti sinulta (esim. tarkkailemalla toimintaasi sivustollamme), kolmansien osapuolien palveluntarjoajilta, kuten sosiaalinen media

 

Täyttääksemme ja vahvistaaksemme perusteen tietojen ilmoittamiselle, esim. tarjotaksemme kohdennettua mainontaa

 

Paljastaminen liiketoiminnan tarkoituksiin: TCL konserniin kuuluvat yritykset, internet-palveluntarjoajat

 

Edelle mainittujen “Oikeutesi” -osiossa mainittujen oikeuksien lisäksi, jos olet Yhdysvaltojen Kalifornian asukas, sinulla on 1. tammikuuta 2020 alkaen myös oikeus seuraaviin oikeuksiin:

· oikeus tietää. Voit pyytää tietoja kerättyjemme henkilökohtaisten tietojen kategorioista ja tietyistä osista, sekä kerättyjen tietojen lähteiden kategorioista, kyseisten tietojen keräämisen tarkoituksesta ja henkilökohtaisten tietojesi myymisestä ja paljastamisesta kolmansille osapuolille liiketoiminnan tarkoituksiin;

· oikeus luopua henkilökohtaisten tietojesi myymisestä kolmansille osapuolille. Jos myytävät henkilökohtaiset tiedot ovat 13-16-vuotiaiden lasten henkilökohtaisia tietoja, oikeus valita siirtyy kyseiselle lapselle. Vaaditaan vanhempien/huoltajien valtuutusta, jos lapsi on 12-vuotias tai alle;

· oikeus syrjimättömään kohteluun käyttäessä mitä tahansa edellä mainittua oikeutta; ja

· sinulla on oikeus pyytää henkilökohtaisten tietojesi poistamista tietyistä oikeudellisista poikkeuksista johtuen.

Lisäksi Kalifornian siviililain pykälä 1798. 83 on sallinut Kaliforniassa asuvien henkilöiden pyytää tietoja henkilökohtaisten tietojensa luovutuksesta kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten. Voit halutessasi tehdä tällaisen pyynnön ottamalla meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen avulla ja laita ”Shine the Light” pyyntösi otsikoksi.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä meihin käyttäen alla olevan ”Ota yhteyttä meihin” -osiossa olevia yhteystietoja. Voit nimetä valtuutetun edustajan esittämään pyyntöäsi puolestasi. Tämä valtuutettu edustaja on rekisteröitävä Kalifornian ulkoministeriössä. Emme ota pyyntöä edustajalta, joka ei pysty todistamaan olevansa valtuuttamasi henkilö ja toimivansa puolestasi.

Tuotekohtaiset ehdot

Tämä tietosuojailmoitus koskee yleisesti, kuinka käytämme henkilökohtaisia tietojasi tuotteidemme ja palveluidemme osalta. Saatamme myös käsitellä ylimääräisiä henkilökohtaisia tietoja liittyen tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin.

· Äly-TV

· Keräämme yhdessä kolmannen osapuolen kumppanien kanssa henkilökohtaisia tietoja käytöstäsi tai Äly-TV -tuotteista, kuten toistettujen videoiden nimi ja kesto, käyttäjän suosikit, katsotut sivut ja kyseisillä sivuille vietetty aika. Pystyäksemme siten käsittämään paremmin, miten asiakkaamme käyttävät tuotetta sekä jatkamaan parannusten kehittämistä ja räätälöimään palveluitamme.

· Saatamme kerätä ylimääräisiä henkilötietoja Äly-TV -tuotteidesi ongelmien etädiagnoosien tarjoamiseksi. Esimerkiksi saatamme kerätä reaaliaikaisia kuvakaappauksia ja tietoja Äly-TV -tuotteisiisi tallennetuista tiedoista. Varmistaaksemme siten, että Äly-TV -tuotteissasi olevat ongelmat ovat ratkaistavissa mahdollisimman tehokkaasti.

· Keräämme myös henkilökohtaisia tietoja Äly-TV -tuotteissasi Amazon Alexa- tai Google Action -ääniavustajan toiminnoista. Nämä tiedot ovat mm. laitteen kuvaus, äänesi, Skill Token- ja Voice-komennot. Google tai Amazon käsittelee puhetietojasi käyttäessäsi ääniavustajatoimintoa. Tietojasi siirretään suoraan Googlelle tai Amazonille. Tutustu Googlen tai Amazonin tietosuojailmoituksiin saadaksesi tietoja henkilötietojen jatkokäsittelyistä kyseisissä yrityksissä.

· T-Cast

· Keräämme yhdessä kolmannen osapuolen kumppanien kanssa yksityiskohtaisia tietoja T-Cast-sovelluksen käytöstäsi, mukaan lukien T-Cast-sovelluksen käyttömäärä (mitattu tekemäsi napsautusten määrän perusteella) sekä valitsemasi palvelut T-Cast-sovelluksen kautta. Pystyäksemme käsittämään paremmin T-Cast-sovelluksen käyttöä ja voidaksemme räätälöidä sovelluksen asettelua mieltymyksesi mukaisesti.

· TCL Home

· Keräämme yhdessä kolmannen osapuolen kumppanien kanssa yksityiskohtaisia tietoja TCL Home -sovelluksen käytöstä, kuten TCL Home -sovelluksen käyttömäärä, antamasi tiedot live-chatin kautta ja valitsemasi palvelut TCL Home -sovelluksen kautta. Pystyäksemme käsittämään paremmin TCL Home -sovelluksen käyttöä, parantaaksemme palveluitamme ja räätälöidäksemme sovelluksen asettelua mieltymyksesi mukaisesti.

· Keräämme tai käsittelemme kirjautuessasi kolmannen osapuolen tilillä (Facebook tai Twitter) TCL Home -sovellukseen kolmannen osapuolen tiliin liittyvät henkilötietojasi. Tutustu Facebookin tai Twitterin tietosuojailmoituksiin saadaksesi asiaan liittyviä tietoja.

· T-Kanava

· Saatamme kerätä ja käsitellä Roku TV -käyttäjätiliisi ja/tai mahdollisen kolmannen osapuolen tiliin (Facebook tai Google), jota käytät mahdollisesti kirjautumiseen T-Kanavan alustalle, liittyviä henkilötietojasi (esimerkiksi sähköpostiosoitteesi). Tutustu asiaankuuluvien kolmansien osapuolien tietosuojailmoituksiin saadaksesi tulevia lisätietoja siitä, kuinka he jakavat henkilötietojasi kanssamme.

· T-Kanava antaa käyttäjille mahdollisuuden hakea T-Kanavalla saatavissa olevaa sisältöä käynnistämällä ääniohjaustoimintoa Roku TV:ssä. Roku TV käsittelee suoraan äänitietojasi käyttäessäsi ääniohjaustoimintoa. Tutustu Roku TV:n tietosuojailmoituksiin saadaksesi lisätietoja äänitietojesi jatkokäsittelystä.

· Saatamme kerätä ja käsitellä hallussasi olevasta Roku TV -laitteesta (esim. laitemalli, yksilöivä laitetunniste, tuotemerkki, MAC-osoite, Roku-käyttöjärjestelmän versio, alue, IP-osoite, sovellusversio), ja T-Kanavan käytöstäsi (esim. napsautustiedot ja selaushistoria) tietoja. Saatamme käyttää ulkopuolista käsittelijää analysoidaksemme kyseisiä tietoja ja luodaksemme profiileja käyttösi ja mieltymyksesi mukaan. Pystyäksemme näin käsittämään paremmin, kuinka asiakkaamme käyttävät T-Kanavaa ja tarjotaksemme sinulle suosituksia sinua mahdollisesti kiinnostavasta sisällöstä.

· TCL matkapuhelin, tabletti ja puettavat laitteet

· Saatamme kerätä ja käsitellä käyttäessäsi tiettyjä sovelluksia TCL-matkapuhelimella, tabletilla tai puettavalla laitteella henkilötietojen erikoiskategorioita, mm. biometrisiä tietoja ja terveystietoja. Nämä tiedot ovat tarpeellisia näiden sovellusten terveyteen liittyvissä toiminnoissa. Käsittelemme henkilötietojen erikoiskategorioita nimenomaisen suostumuksesi mukaisesti, ja voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi kyseiseen käsittelyyn. Olethan kuitenkin tietoinen siitä, jos teet niin, emme välttämättä pysty jatkamaan tiettyjen palveluiden tarjoamista sinulle. Tulemme kertomaan sinulle lisää mahdollisista seurauksista päättäessäsi peruuttaa suostumuksesi;

Saatamme kerätä ja käsitellä laitetietoja ja lokitiedot, mukaan lukien viittaava URL- ja IP-osoitteet ja ainutlaatuisten laitetunnisteiden lisäksi yksityiskohtaiset tiedot verkkosivustomme käytöstäsi, pilvipalveluista, sovelluskaupasta, selaushistoriasta, hakulausekkeista, selaintyypistä ja session taajuudesta.

· Tämä tietosuojailmoitus koskee myös Alcatel-tuotemerkin alaisia TCL-mobiililaitteita.

Huomioi, että kolmas osapuoli saattaa kerätä tai vastaanottaa tietoja TCL-materiaaleista (esim. IP-osoite ja laitetunnisteet) ja kaikista pyytämistäsi tapahtumista (esim. pyyntösi kyseisen sisällön ostamiseen tai vuokraamiseen liittyen) käyttäessäsi kolmannen osapuolen tarjoamaa sisältöä TCL:n tuotteissa. TCL ei ole vastuussa kyseisten ulkopuolisten palveluntarjoajien yksityisyyden tai turvallisuuden käytännöistä.

Evästeiden käyttäminen

Käytämme “evästeitä” ja vastaavanlaisia verkkotekniikoita tukeakseen tiettyjä TCL-tilin ominaisuuksia ja muita ylläpitämiämme sivustoja ja sovelluksia. Eväste on laitteessasi käyttöön otettu koodi. Käytämme kahdentyyppisiä evästeitä: “istuntoevästeet” ja “pysyvät evästeet”.

Istuntoeväste vanhenee sulkiessasi selaimen. Istuntoeväste tunnistaa sinut selausistunnosi aikana antamalla laitteellesi satunnaisesti luodun yksilöivän tunnusnumeron. Käytämme istuntoevästeitä:

· saadaksemme tarjota sinulle tuotteita ja palveluita ja hallita liiketapahtumia. Esimerkiksi saatamme ottaa käyttöön evästeen, jotta voidaan muistaa mitä tuotteita olet tallentanut verkkokaupan ostoskoriin; ja

· tiettyihin sisällönhallinta- ja editointitarkoituksiin.

Pysyvät evästeet eivät vanhene sulkiessasi selaimen. Käytämme pysyviä evästeitä:

· tallentaaksemme, onko kävijä kirjautunut sisään TCL-tiliin;

· tallentaaksemme silloin, kun TCL-tilillä tai muussa TCL-verkkosivustolla/sovelluksessa oleva kävijä antaa suostumuksen evästeiden käyttöön;

· toimintakyvyn ja suunnitelun tarkoituksiin Esimerkiksi saatamme käyttää evästeitä seurataksemme, mitkä jutut ovat sivustoissamme tai sovelluksissamme suosittuja ja selvittääksemme, kuinka niiden toiminnallisuutta parannetaan;

· käyttökokemuksen parantamiseen ja näkemäsi sisällön personalisoimiseen Esimerkiksi saatamme käyttää evästeitä tallentaaksemme käyttäjän mieltymykset ja varmistaaksemme, että käyttäjille tarjoamamme verkkosivuston/sovelluksen sisältö (mukaan lukien mainossisältö) on osuvampaa;

· antaaksesi mahdollisuuden meille ja kolmannen osapuolen kumppaneille, jotta voimme toimittaa tai räätälöidä markkinointiviestejä, joiden vastaanottamiseen olet suostunut. Esimerkiksi saatamme käyttää evästeitä tallentaaksemme, mitä tuotteita ja palveluita ostat tai mitä tuotteita ja palveluita kohtaan osoitat kiinnostusta, ja näiden tietojen perusteella käytämme kolmannen osapuolen palveluita saadaksemme laittaa osuvat mainokset meidän ja muiden verkkosivustoilla/sovelluksissa; ja

· tiettyihin sisällönhallinta- ja editointitarkoituksiin.

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit asettaa selaimesi hylkäämään evästeet tai hälyttämään, kun eväste asetetaan laitteeseesi. Voit myös poistaa evästeitä heti poistuessasi TCL-tililtä tai muusta TCL-verkkosivustosta/ -sovelluksesta. Vaikka evästeiden hyväskyminen ei ole pakko käydessäsi TCL-tilillä, et kuitenkaan välttämättä pääse käyttämään kaikkia TCL-tilin tai muun TCL-verkkosivuston/-sovelluksen ominaisuuksia ja toimintoja, jos asetat selaimesi hylkäämään evästeet.

Käytämme Google Analytics – verkkoanalyysityökalua, joka auttaa meitä ymmärtämään, kuinka käyttäjät käytävät TCL-tiliä tai muuta TCL-verkkosivustoa/-sovellusta. Google Analytics seuraa toimintaasi sivustollamme (ts. näkemäsi sivut ja napsauttamasi linkit) ja auttaa meitä mittaamaan, miten olet vuorovaikutuksessa tarjoamamme sisällön kanssa. Näitä tietoja käytetään raporttien laatimiseen ja ne auttavat meitä parantamaan TCL-tiliä tai muuta TCL-verkkosivustoa/-sovellusta. Raportit paljastavat verkkosivustojen trendit tunnistamatta yksittäisiä kävijöitä. Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä ilman sivustomme käyttöön liittyviä vaikutuksia. Lisätietoja Google Analyticsin käytöstä poistamisesta kaikilla käyttämilläsi verkkosivustoilla, löytyy Googlen verkkosivustolta osoitteesta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Tutustu evästepolitiikkaamme alla olevasta linkistä saadaksesi lisätietoja käyttämistämme evästeistä: http://www.tcl.com/fi/fi/juridiset-tiedot.html.

Vain Yhdysvaltojen asukkaille tarkoitetut

· Verkkomainonta-aloite tarjoaa myös keinon poistaa useita mainosevästeitä käytöstä. Saat lisätietoja osoitteesta https://www.networkadvertising.org. Huomioi, että poistaminen ei tarkoita, ettet enää saa verkkomainontaa. Se tarkoittaa, että yritys tai yritykset, jo(i)sta olet poistunut ei(vät) enää tarjoa mieltymystesi ja käyttötavasi mukaan räätälöityjä mainoksia.

Verkkosivustomme ei tunnista tällä hetkellä automaattia selainsignaaleja seurantamekanismien osalta, jotka sisältävät mahdollisesti ”Älä seuraa” -ohjeita.

Ota yhteyttä meihin

Ota yhteyttä alla kuvatulla tavalla halutessasi saada lisätietoja henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä, paljastamisesta, siirtämisestä tai käsittelystä tai jonkin edellä luetellun oikeuden käytöstä.

ETA-alueen asukkaille tiedoksi, edustajamme Euroopan unionissa on TCL Europe, jonka toimistot sijaitsevat osoitteessa 9-15 rue Rouget de L'Isle- 92130 Issy- Les-Moulineaux, France. Ota yhteyttä osoitteeseen privacy_dpo@tcl.com.

Intiassa oleville käyttäjille tiedoksi, epäkohteluista vastaava virkailija Intiassa on hra Sarbajit Bhattacharjee ja hänet voi tavoittaa sähköpostilla privacyqueryindia@tcl.com.

Yhdysvalloissa oleva, TCL-tytäryhtiöt ovat TTE Technology, Inc. ja TCT Mobile Inc. , joiden osoitteet ja yhteystiedot ovat esitetty seuraavasti:

TTE Technology, Inc. (TCL TV ja palvelut)
1860 Compton Ave.
Corona CA 92881
Ota yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen consumerdata@tcl.com tai soittamalla maksuttomaamme
numeroon 1-877-300-8837

TCT Mobile, Inc. (TCL-matkapuhelin/tabletit/puettavat laitteet ja palvelut)
25 Edelman, suite 250 Irvine,
CA 92618
Ota yhteyttä meihin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy.na@tcl.com tai soittamalla maksuttomaamme
numeroon 1-855-368-0829

Kiinassa ja muualla maailmassa oleville käyttäjille tiedoksi, rekisterinpitäjä on osoitteessa 9F Building D4, International E-City, No. 1001 Zhongshanyuan Road, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China sijaitseva Shenzhen TCL New Technology Co. , Ltd,.

Tutustu osioon Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja TCL:aan yhteyden ottamisesta.