WELKOM BIJ

Fabrieksinstellingen herstellen

Waarschuwing: door deze handeling worden al uw persoonlijke gegevens en gedownloade apps gewist.
Wij raden u daarom aan een back-up van uw persoonsgegevens te maken om te voorkomen dat u deze verliest. (Een back-up maken)
Zorg ervoor dat het batterijpercentage hoger is dan 30%.
Verwijder uw Google-account uit het apparaat voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.(Uw Google-account uit uw apparaat verwijderen)

A. Volg de volgende stappen om uw telefoon te resetten in de opstartstatus.
1) Ga naar 'Instellingen'.
2) Tik op 'Systeem'
3) Tik op 'Resetten'.
4) Tik op 'Fabrieksinstellingen herstellen' om te beginnen.
5) Tik in het geopende venster op 'TELEFOON RESETTEN'.
6) Tik op 'ALLES WISSEN'.

B. De fabrieksinstellingen herstellen terwijl uw telefoon is uitgeschakeld.
1) Schakel de telefoon uit. Houd lang de aan-uittoets en de toets 'volume omhoog' ingedrukt, totdat u de herstelmodus van het Android-systeem betreedt.
2) Druk op de toets 'volume' om 'gegevens wissen / fabrieksinstellingen herstellen' te selecteren (of 'Ja' voor sommige softwareversies). Druk vervolgens op de aan-uittoets om het herstel van de fabrieksinstellingen te bevestigen;
3) Druk op de toets 'volume' om 'Fabrieksinstellingen herstellen' te selecteren. Druk vervolgens op de aan-uittoets om het wissen van alle gebruikersgegevens te bevestigen;
4) Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, drukt u op de toets 'volume' om 'systeem nu opnieuw opstarten' te selecteren en druk vervolgens op de aan-uittoets om dit te bevestigen.