VÍTAJTE V

Pomoc s produktom

Pomoc s produktom

Radi vám poradíme telefonicky, prípadne prostredníctvom e-mailu.

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu ohľadne nového koronavírusu COVID-19, je naša schopnosť reagovať na vaše požiadavky obmedzená. Taktiež, poskytovanie určitých služieb bude v karanténnych oblastiach obmedzené. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.

Zaregistrujte si chybné zariadenie na opravu

Skontrolujte stav opravy svojho zariadenia pomocou jedinečného čísla autorizácie vrátenia tovaru a čísla IMEI/výrobného čísla produktu

TCL 10 Pro 16mp super wide-angel

Sme na ceste, pomôžte nám zlepšiť kvalitu našich služieb